S’acaba el Govern, és el documental en el que he hagut de resumir el curs, és a dir, fer el treball de síntesi.
El documental transforma el curs com si sigués una legislatura presidencial:  tots els events els transforma com si siguessin actes públics; els grups els transforma en grups parlamentaris; i la classe la transforma en el govern.