Exili a Mèxic

Previ a la creació d’l’ACNUR a 1950, Mèxic com diversos altres països van ser solidaris amb donar suport als espanyols a l’oferir-los asil durant la Guerra Civil i la dictadura de Franco, així com de persones d’altres nacions en la Segona Guerra Mundial que es duia a terme a el mateix temps a Europa.

El 14 de desembre de 1950 a el terme de la Segona Guerra Mundial, es va crear l’ACNUR per ajudar els milions d’europeus desplaçats pel conflicte. L’Assemblea General de Nacions Unides va atorgar a ACNUR un mandat de tres anys per completar la feina de casa i després dissoldre. Avui, 69 anys després, la nostra organització continua amb la tasca de protegir i assistir als refugiats al voltant de el món. A Mèxic, l’ACNUR té presència des de 1982 i ha donat suport als exiliats

de les dictadures a Amèrica Llatina en els anys 1980 i de la Guerra Civil a Amèrica Central en els anys 1990.

A la fi dels anys 1930 i principis dels 1940, milers d’espanyols van optar per fugir a causa de la violència i la persecució que es vivia a Espanya durant la Guerra Civil i el franquisme. D’aquests refugiats s’estima que la immigració d’intel·lectuals o elit espanyol es conformava d’aproximadament un 25% de l’total (5,500 aproximadament). A aquest fenomen també es va qualificar com l’exili republicà espanyol a causa de que estaven vinculats a el govern republicado derrotat.

Els governs de les Repúbliques mexicana i espanyola havien preparat l’asil per a un gran nombre d’espanyols, el desembarcament data de el 13 de juny de 1939, data en què el vaixell Sinaia va tocar terra a Veracruz. Els vaixells Mexique, Ipanema, Orinoco, Flandre o Nyassa també signifiquen per a molts d’ells la salvació en el seu nou país d’acollida: Mèxic.

Es destaca també que van arribar a més obrers, camperols, així com militars, marins i pilots, homes d’Estat, economistes i empresaris, tots ells vinculats a Govern republicà derrotat en la guerra.

Gràcies a el suport de l’Ateneu espanyol, ACNUR va accedir a diversos exiliats per relatar les seves històries.