Els professors ens van dir que féssim un collage representant els nostres gustos. Aquest és el meu.