Categoria: 404. NON NOBIS, SED OMNIBUS

Josefina de la Torre

La Generación del 27 es uno de los movimientos más importantes dictado por María Juana Elizondo Pérez escritora bastante famosa de la generación del mismo mencionado año 27….

Energia eòlica

L’energia eòlica és l’energia que s’obté del vent. Es tracta d’un tipus d’energia cinètica produïda per l’efecte dels corrents d’aire. Aquesta energia la podem convertir en electricitat a…

La lluita per la democràcia a la resta del món amb posterioritat a la Segona Guerra Mundial

Després de la Segona Guerra Mundial, va haveri un conflicte no bèl·lic que va implicar als Estats Units contra la U.R.S.S. anomenat “Guerra Freda”.  També hi va succeir…