L’energia eòlica és l’energia que s’obté del vent. Es tracta d’un tipus d’energia cinètica produïda per l’efecte dels corrents d’aire. Aquesta energia la podem convertir en electricitat a través d’un generador elèctric. És una energia renovable, neta, que no contamina i que ajuda a reemplaçar l’energia produïda a través dels combustibles fòssils.

El major productor d’energia eòlica del món és Estats Units, seguit d’Alemanya, Xina, Índia i Espanya. El Amèrica Llatina el major productor és Brasil. A Espanya. L’energia eòlica va proveir d’electricitat a l’equivalent a 12 milions de llars, és a dir un 18% de les necessitats del país (Font AEE).

¿Cóm funciona l’energia eòlica?

Un aerogenerador és un generador elèctric mogut per una turbina accionada pel vent. Els seus predecessors són els molins de vent.

Avantatges

  • És una font d’energia inesgotable
  • Ocupa poc espai
  • No contamina
  • Baix cost

Inconvenients

  • El vent no està garantit
  • Energia no es pot emmagatzemat
  • Impacte al paisatge
  • Afecten a les aus
  • El vent no està garantit

Al meu visual thinking he dibuixat un molí eòlic, amb la mida de la torre i de les aspes. També he dibuixat com arriba l’energia a casa nostra.

Primer de tot passa per un central, de la central passa per una subestació a 36kV després de la subestació passa per una xarxa de transport 280kV,  després va per una subestació a alta intensitat, després l’energia passa per unes torres més petites a 132kV, després passa per una estació de transport de distribució, també passa pel cable a una subestació i després per una xarxa de distribució 30kV, i ja per final passa per un centre de transformació i arriba a casa nostra en 200V.