El dia de la sordesa, va ser un dia molt interessant, hem vaig adonar de moltes coses que no s’havia. Vam veure uns vídeos d’unes persones que utilitzaven un aparell per escoltar, en el vídeo les persones parlaven de molts idiomes, com el portugues, etc… En el vídeo ensenyaven com s’utilitza implant que tenen per escolta. Aquelles persones que sortien al vídeo algunes eren sordes des de que van néixer i altres que van perdre el so, també deien que al principi és molt difícil està amb aquell aparell i després t’acostumbres. Tinc companys a classe que utilitzen a l’aparell per escoltar, els i vaig preguntar de si era veritat tot l’ho que deien i van dir que sí.