L’aqüeducte era la conducció que feia arribar l’aigua a la ciutat durant l’època romana. La seva construcció es pot ubicar al llarg del segle I dC, moment força contemporani a la fundació de la colònia. És difícil assenyalar amb seguretat quan deixa de funcionar, tot i que al segle IV, quan es construeix el nou recinte emmurallat de la colònia els aqüeductes continuen funcionant, així com la distribució interna de l’aigua.

Vídeo:https://drive.google.com/drive/folders/0B8KbrwEdBD5SbkplaXRjRkNuam8