La Via Sepulcral Romana, que es troba a l’actual plaça de la Vila de Madrid, correspon a un vial secundari que comunicava la colònia Barcino amb l’actual zona de Sarrià i que tenia, a banda i banda, enterraments de persones de les classes populars dels segles I a III de la nostra era.

És un cementeri que se situava als voltants de Barcino perquè la llei impedia que estiguis fora de la ciutat.

Elvídeos: https:https://drive.google.com/drive/folders/0B8KbrwEdBD5SbkplaXRjRkNuam8