Que és el Mare Nostrum?

És el lloc on guarden el supercomputador. Aquest està dins d’una antiga església.

Que és un supercomputador i per què serveix?

Un supercomputador és un conjunt de plaques d’ordinadors connectades a fibra òptica. Totes les persones que estan en aquest projecte poden usar tots els supercomputadors d’Europa.

Un supercomputador serveix per simular coses que amb un ordinador convencional tardaries molt de temps. Per exemple si volen saber com evolucionaria un incendi amb un ordinador normal tardarien 4 dies i ja no serviria de res però amb un supercomputador poden tardar molt menys i saber-ho rapid.

Resultat d'imatges de Mare Nostrum,