• Cada persona pren inicinativa en una asignatura.
  • Entre totts escoltar exprecións.
  • Fer pluja de idees.
  • Escollir idea principal
  • Entre tots decidir quina part del traball.
  • Si algú tè un dubte preguntar.
  • Entre tots revistar el treball.
  • Passar pel corrector
  • Sabe del que parles