El moviment ecologista es un moviment social que defensa principalment el medi ambient, la ecologia, la salut i els drets humans. La idea principal d’aquest moviment es la gestio sostenible de recursos i administració del medi ambient.

El moviment comença per el romanticisme en resposta als creixents nivells de contaminació per fum a l’atmosfera durant la revolució industrial, l’aparició de grans fabriques i el creixent consum de carbó.

Al segle XX les idees segueixen creixent en popularitat i reconeixement.

Es comencen a fer esforços per la vida salvatge quant perilla l’extinció d’algunes especies com el bisó americá i quant s’extingeix definitivament el colom migratori.

El moviment creix als estats units després de la segona guerra mundial, amb la contaminació de l’aire i l’aigua.

Amb la guerra freda creix el moviment i també els efectes de l’energia nuclear, la guerra freda de Vietnam.

Els exits tecnològics, nuclears i les imatges de la terra des de l’espai van crear preocupacions com la capa d’ozó, escalfament global, la pluja acida, etc.