Durant la situació d’aprenentatge de televisió, hem fet un reportatge sobre algun aspecte de Barcelona.

El nostre grup, ha treballat les Desigualtats socials a Barcelona i ens ha sortit el següent resultat:

 

Guió literari-tècnic:

 

Resultat reportatge: