Aqui hi ha la credencial d’aprenentatge que estem fent en aquestes dues situacions:

https://docs.google.com/a/institutviladomat.cat/document/d/1Vy0cFZTErrMykr7-udktSn_UUW9ZAIq5Cj8dx2TbjRk/edit?usp=sharing