Les empreses multinacionals són aquelles que no només estan establertes al seu país d’origen, sinó que també es constitueixen en altres països per realitzar les seves activitats mercantils tant de venda i compra com de producció als països on s’han establert.

Les multinacionals estan en capacitat d’expandir la producció i altres
operacions al voltant del món, així com de mobilitzar plantes industrials d’un
país a un altre.

Els processos de fusió i les aliances entre elles, els permeten aconseguir un
creixent poder i influència en l’economia mundial
La seva filosofia té un concepte global, mantenen un punt de vista mundial en
els seus negocis sobre els mercats (clients), serveis i productes, sota el qual
conceben al món sencer com el seu mercat objectiu.