La diana d’autoavaluació serveix per autoavaluarte,  totes les setmanes de la situació “Llum i Color” diem quant hem après; poc, una mica o molt