La pràctica de la pluja d’or consistia a observar la formació de dos sòlids diferents amb la mateixa composició a partir d’una reacció de precipitació.

Aquí està l’informe que vaig fer amb el seguiment de l’experiment: