Mes: maig de 2020

Es veritat o mentida? Investiguem-ho!

https://docs.google.com/document/d/1UOOphtFC1IYJlBYXtZDUx-lcbIQUlZebLMp0fFtHy0Q/edit