Durant la SA 202Premsa, hem aprés a programar amb Scratch. El Scratch és una pàgina a la qual pots crear jocs i històries fent servir la programació.

Sincerament, opino que és una manera molt creativa d’aprendre perquè cadascú pot programar el que vulgui sempre i quan funcioni.

Personalment, el Scratch m’ha ajudat a ser una mica més creatiu.

Aquí hi ha el meu joc: