Durant la segona situació, a Català, hem estudiat les normes ortogràfiques.

A cada grup, li han tocat un nombre determinat de normes ortogràfiques que han hagut de presentar a la resta de la classe. El nostre grup en particular, hem presentat les següents normes en format vídeo:

La O/U:

https://drive.google.com/open?id=1n_gAEbiwvyVusPN3rtvHSlZ3d93f0dSh

LA G/J:

https://drive.google.com/open?id=1EGkSDEluiM4QchhugSmqs1H4A_j-JA_f

LA TX/IG:

https://drive.google.com/open?id=1tsSNb26aaUvAdKF425GH98SjEnOQXSht

LA X/IX:

https://drive.google.com/open?id=1cdEvN5v3KkeQHZYo8005HjtxNl_mTtYk

Personalment, crec que la presentació davant dels companys ha sigut bastant lamentable, ja que els vídeos no tenien so i els companys es van avorrir una mica.