Durant aquesta situació, hem estudiat 3 models comunicatius durant l’estona de tutoria.

El model agressiu:

En aquest model, la persona respon de forma alterada i faltant el respecte amb una constant agressivitat sense racionalitat.

El model passiu:

En aquest model, la persona no expressa les seves idees perjudicant el fet que no té opció de fer el que vol, ja que no ho diu.

El model assertiu:

En aquest model, la persona dóna a entendre les seves opinions amb respecte i racionalment de manera que es pot consensuar la solució.

Personalment, opino que ha estat bé aprendre això per saber com actuar en diferents situacions.