Per iniciar-nos en el profund món de la química, els alumnes de tercer d’ESO de l’institut Viladomat vam fer un seguit d’experiments relacionats amb les reaccions químiques localitzats en el laboratori del centre.

Aquí podeu observar una de les pràctiques que vam fer:

Hipòtesis

Com que les monedes tenen un nucli de ferro i una capa de coure, podria ser que al cap d’una estona d’estar en contacte amb la mescla d’àcid acètic i peròxid d’Hidrogen, es crei una reacció redox i les monedes perdin el coure i el líquid canviï de color i per tant de ph.

Materials i productes

Àcid acètic
Peròxid d’Hidrogen (H2O2)
Un vas de precipitats
Una moneda de cèntim ben nova i ben neta

Procediment

1 Es Neteja bé la moneda i es posa al fons del vas.
2 Després es diposita dos dits de peròxid d’Hidrogen i dos dits d’àcid acètic.
3 Finalment, es deixa el contingut reposant una bona estona i es va observant els canvis que crea la reacció.

Dades (Observacions) i Càlculs

Mica en mica la moneda s’ha anat enfosquin i s’ha pogut observar com el coure i el ferro s’anaven oxidant i amb això el líquid també canviava la seva tonalitat del color.

És una reacció redox (de reducció i oxidació).

H2O2 en CH3COOH és oxidant i oxida els següents metalls:

Cu-> s’oxida -> Cu2+ color blau

Fe-> s’oxida -> Fe3+ color marró vermellós

Conclusions

En conclusió, podem afirmar la hipòtesi perquè ha passat exactament el que havíem previst.  L’àcid acètic ha oxidat el coure i després l’aigua oxigenada ha fet que la moneda s’oxidi encara més a causa del ferro.

 

Personalment, opino que van ser un conjunt de pràctiques bastant interessants i entretingudes. A més, les reaccions químiques poden arribar a ser una mica complicades però per sort no es va produir aquest cas.