Durant aquesta situació, hem anat a una obra de teatre sobre un tema indefinit una mica estranya.

Principalment, la representació es distribuïa amb una sèrie de cançons teòricament conegudes per la població i la gent ballava per cap raó en concret. El que es feia era posar imatges catastròfiques sobre fets catastròfics mentre sonava la música. La reflexió que han donat a entendre els creadors i els actors sobre la temàtica és la facilitat en què podem estar manipulats amb els fets que ens envolten a causa dels mitjans de manipulació.

Personalment, opino que l’obra de teatre era bastant esperpèntica i psicodèlica. També, el tema no s’ha acabat d’entendre a causa de la bogeria de la representació però igualment, la idea és bastant interessant.