Nosaltres, durant la selecció del joc hem escollit els personatges Karen Horney, una psicòloga, Nettie Stevens, una biòloga genètica, Inge Lehmann, una sismòloga, Yvonne Brill, una enginyera aeroespacial i Katherine Johnson, una calculadora de paràboles espacials.

Primer de tot, Yvonne Brill dissenyaria un coet per anar a Neptú, Katherine Johnson, calcularia la paràbola i la trajectòria del coet. Inge Lehmann, estudiaria les capes terrestres del planeta. Nettie Stevens, dissenyaria una nova manera de reproduir-se sense membre masculí i Karen Horney, es preocuparia de l’estat mental de les investigadores.

Personalment, m’agradaria jugar en el paper de Nettie Stevens perquè el món de la genètica m’apassiona a grans escales. A més, sortir de l’òrbita terrestre és molt emocionant.