Per a representar les evidències d’educació física he escollit fer un visual thinking sobre: Els meus punts forts i debils, la hata de relaxació, l’escalfament i la flexibilitat.