En acabar la situació, hem fet la famosa valoració amb els pòsits perquè el professors puguin saber que hem après, que ens ha agradat i que canviaríem. Per això, estic escrivint aquesta opinió personal al meu dossier d’aprenentatge.

He après quines són les configuracions electròniques i a sumar, restar, multiplicar, dividir, aplicar la propietat distributiva i a extreure el factor comú dels monomis i els polinomis. M’ha agradat fer l’Escape Room, ja que ha sigut una activitat molt entretinguda i interessant. Canviaria el temps d’entrega del treball de socials sobre la promoció de l’humanisme, ja que en una setmana no et dóna temps de fer una bona feina amb un bon resultat. També, hauríem de tenir més classes per poder fer la feina a l’institut i tenir les hores extraescolars per tenir temps lliure.

En conclusió, em voldria dirigir al meu jo del futur per dir-li que aquesta opinió personal l’he escrit amb il·lusió i entusiasme i que quan ho llegeixi, si ho llegeix, que es recordi d’aquesta i de totes les altres situacions.